+420 725 179 791

Výsledky soutěže "Zlatý plamen 2016"

Stejně jako v předchozích letech, byly i na letošním valném shromáždění dne 15. května 2017 vyhlášeny výsledky soutěže PKPO "Zlatý plamen" za rok 2016.

V případě tohoto ročníku posuzovala hodnotící komise pouze přihlášky do kategorie „Výrobek roku 2016“, v rámci které se o ocenění utkali tři přihlášené výrobky.

Ocenění v kategorii "Výrobek roku" za rok 2016 si odnesl zástupce společnosti:

 • AVAPS s r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany
 • za textilní roletový požární uzávěr FIBREROLL Q v kombinaci s oknem (okenní sestavou) do požárně nebezpečného prostoru 

Slavnostního předání ceny zástupci společnosti AVAPS s r.o. panu Jiřímu Valentovi se ujali vedoucí sekce vzdělávání a člen prezidia pan Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. a vedoucí sekce marketingu a člen prezidia pan Rostislav Pokluda.

 foto plamen2015

Jaké byly podmínky soutěže:

Vzhledem k objektivnosti a vytvoření podmínek pro hodnotitelnost jednotlivých přihlášek byly vyhlášeny dvě kategorie soutěže. Obě kategorie byly společné pro:

 • Sekci hasicí přístroje a hydrantové systémy,
 • Sekci požární bezpečnosti staveb,
 • Sekci projektování,
 • Sekci speciální technologie a zařízení,
 • Sekci vzdělávání.

V rámci podaných přihlášek se nerozlišovala velikost soutěžícího, ale přihlášky byly podávány podle svého charakteru k příslušným kategoriím.

A. kategorie – Zlatý plamen v kategorii „Výrobek roku"

B.kategorie – Zlatý plamen v kategorii „Akce roku"

Podmínky zařazení do soutěže:

 • Do soutěže se mohl přihlásit pouze člen PKPO.
 • Soutěžící musel být v přímém vztahu k přihlášenému výrobku nebo službě (výrobce, dovozce, majitel know-how či jiného oprávnění, řešitel nové technologie či myšlenky nebo jiný přímý právní vztah).
 • Předmět soutěže nemohl být přihlášen do soutěže, pokud byl již v minulosti oceněn jako vítěz uvedené soutěže a získal pamětní trofej s diplomem, bez ohledu na přihlašovatele.
 • Soutěžící byli povinni podat písemnou přihlášku (předepsaný formulář) nejpozději do 27. 3. 2017 na adresu kanceláře komory:

Profesní komora požární ochrany, z.s.

Kolčavka 69/5, 190 00 Praha 9 – Libeň.

Přihlášku do soutěže bylo možno podat i elektronicky na e-mailovou adresu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Součástí přihlášky musel být detailní popis přihlášeného předmětu soutěže a ujištění, že přihlašovatel je v přímém vztahu k přihlášenému výrobku nebo službě.

K přihlášce bylo dále dle možností potřeba přiložit:

 • platné atesty,
 • certifikáty (pokud výrobek vykazuje požární odolnost, také atesty o požární odolnosti),
 • ujištění o shodě,
 • odborné posudky,
 • další přílohy dle uvážení soutěžícího.

Způsob hodnocení a kritéria hodnocení:

Soutěžící byli bodově hodnoceni pro každou kategorii zvlášť a hodnotila je pětičlenná komise. Předsedou této komise byl člen prezidia PKPO, místopředsedou komise byl zástupce GŘ HZS ČR nebo člen prezidia PKPO a ostatní členové komise byli tvořeni zástupci jednotlivých sekcí. Komise předala návrh na vítěze, který získal nejvíce bodů v jednotlivých kategoriích, se svým odůvodněním prezidiu PKPO, které předložený návrh projednala a vyhlásila vítěze této soutěže.

Hodnotící komise soutěže PKPO "Zlatý plamen" si vyhradila právo zařadit přihlášku do jiné kategorie, než bylo uvedeno v přihlášce, v rámci charakteru přihlášeného předmětu či služby.

Kritéria hodnocení:

 1. význam a prospěšnost v oblasti požární ochrany,
 2. výsledky atestů a certifikace, případně požární odolnost,
 3. technické parametry, údaje, popis předmětu,
 4. původnost řešení, originálnost, konkurenceschopnost a ojedinělost na domácím, popř. mezinárodním trhu,
 5. ekonomická výhodnost a dostupnost,
 6. kritéria specifické pro danou kategorii.

Slavnostní vyhodnocení soutěže "Zlatý plamen" proběhlo na valném shromáždění PKPO 15. května 2017. Vítěz v kategorii "Výrobek roku" za rok 2015 byl oceněn pamětní trofejí a diplomem, které se staly vlastnictvím vítěze a jsou nepřenosné na jiný subjekt.

Zároveň vítěz soutěže obdržel zdarma základní členský příspěvek člena PKPO v hodnotě 3.000,- Kč pro následující kalendářní rok.

Všichni členové PKPO tak mají možnost touto formou získat ocenění a zvýšit svou prestiž.

ČLENOVÉ PKPO