+420 725 179 791

Zlatý plamen 2015

Stejně jako v předchozích letech, byly i na letošním valném shromáždění vyhlášeny výsledky soutěže Zlatý plamen PKPO 2015.

Do posledního ročníku bylo přihlášeno celkem 6 akcí a výrobků od pěti přihlašovatelů (jeden z členů PKPO zaslal přihlášky dvě).

Ocenění Výrobek roku 2015 si odnesli hned dva z přihlášených:

 • firma PRAKAB Pražská Kabelovna, s.r.o., Ke Kablu, 102 00 Praha 10
 • za kabel s obchodním názvem PRAFlaGuard FTP resp.PRAFla Gard SPF a vlastnostmi P30-R, P60-R, P75090-R, PS30, PS60, PS90, PS754090, E30, E60, E90 B2ca s1d0. Kabel umožňuje přenos dat až 90 minut při požáru.
 • Somati systém s.r.o., Jihlavská 510/2c, 664 41 Troubsko
 • za provětrávací mřížku jako součást požárního uzávěru s požární odolností EI 60/EW 90. Požární odolnost mřížky samotné jako výrobku je klasifikována EI 90.

Ceny vítězům předal prezident komory Bc. František Kregl a pan Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.. 

 foto plamen2015

Jaké byly podmínky soutěže:

Vzhledem k objektivnosti a vytvoření podmínek pro hodnotitelnost jednotlivých přihlášek byly vyhlášeny dvě kategorie soutěže. Obě kategorie byly společné pro:

 • Sekci hasicí přístroje a hydrantové systémy,
 • Sekci požární bezpečnosti staveb,
 • Sekci projektování,
 • Sekci speciální technologie a zařízení,
 • Sekci vzdělávání.

V rámci podaných přihlášek se nerozlišovala velikost soutěžícího, ale přihlášky byly podávány podle svého charakteru k příslušným kategoriím.

A. kategorie – Zlatý plamen v kategorii „Výrobek roku“

B.kategorie – Zlatý plamen v kategorii „Akce roku“

Podmínky zařazení do soutěže:

 • Do soutěže se mohl přihlásit pouze člen PKPO.
 • Soutěžící musel být v přímém vztahu k přihlášenému výrobku nebo službě (výrobce, dovozce, majitel know-how či jiného oprávnění, řešitel nové technologie či myšlenky nebo jiný přímý právní vztah).
 • Předmět soutěže nemohl být přihlášen do soutěže, pokud byl již v minulosti oceněn jako vítěz uvedené soutěže a získal pamětní trofej s diplomem, bez ohledu na přihlašovatele.
 • Soutěžící byli povinni podat písemnou přihlášku (předepsaný formulář) nejpozději do 28. 2. 2016 na adresu kanceláře komory:

Profesní komora požární ochrany, z.s.

Kolčavka 69/5, 190 00 Praha 9 – Libeň.

Přihlášku do soutěže lze také podat elektronicky na e-mailovou adresu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Součástí přihlášky musel být detailní popis přihlášeného předmětu soutěže a ujištění, že přihlašovatel je v přímém vztahu k přihlášenému výrobku nebo službě.

K přihlášce bylo dále dle možností potřeba přiložit:

 • platné atesty,
 • certifikáty (pokud výrobek vykazuje požární odolnost, také atesty o požární odolnosti),
 • ujištění o shodě,
 • odborné posudky,
 • další přílohy dle uvážení soutěžícího.

Způsob hodnocení a kritéria hodnocení:

Soutěžící byli bodově hodnoceni pro každou kategorii zvlášť a hodnotila je 5členná komise. Předsedou této komise byl člen prezidia PKPO, místopředsedou komise byl zástupce GŘ HZS ČR nebo člen prezidia PKPO a ostatní členové komise byli tvořeni zástupci jednotlivých sekcí. Komise předala návrh na vítěze, který získá nejvíce bodů v jednotlivých kategoriích, se svým odůvodněním prezidiu PKPO, které předložený návrh projednala a vyhlásila vítěze této soutěže.

Hodnotící komise soutěže Zlatý plamen PKPO si vyhradila právo zařadit přihlášku do jiné kategorie, než je uvedeno v přihlášce, v rámci charakteru přihlášeného předmětu či služby.

Kritéria hodnocení:

 1. význam a prospěšnost v oblasti požární ochrany,
 2. výsledky atestů a certifikace, případně požární odolnost,
 3. technické parametry, údaje, popis předmětu,
 4. původnost řešení, originálnost, konkurenceschopnost a ojedinělost na domácím, popř. mezinárodním trhu,
 5. ekonomická výhodnost a dostupnost,
 6. kritéria specifické pro danou kategorii.

Slavnostní vyhodnocení soutěže Zlatý plamen PKPO proběhlo na valném shromáždění PKPO 26.5.2016. Nejlepší výrobek nebo akce byly oceněny pamětní trofejí Zlatého plamenu a diplomem, které se staly vlastnictvím vítěze a jsou nepřenosné na jiný subjekt.

Zároveň vítěz soutěže obdržel zdarma základní členský příspěvek člena PKPO v hodnotě 3.000,- Kč pro následující kalendářní rok.

Všichni členové PKPO tak mají možnost touto formou získat ocenění a zvýšit svou prestiž.

ČLENOVÉ PKPO