+420 725 179 791

Zlatý plamen 2014

Vítězové Zlatého plamenu za rok 2014 byli vyhlášeni na jubilejním valném shromáždění PKPO dne 28. dubna 2015.

Cenou výrobek roku byly oceněny výrobky:

Somati system s.r.o., Jihlavská 510/2c, 664 41

Požární uzávěr – vrata sekční typ OGS s průchozím otvorem.

Nevšímal, a.s., Kolínská 295, 288 02 Nymburk

Požárně odolná hliníková stěna se strukturálním zasklením Dignit structure o celkové výšce 4,5m.

Tyco Fire & Integrated Solutions, s.r.o., Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař

Hasicí přístroj W9 SKN prodávaný pod obchodním názvem WA 9 F- 500

Ceny vítězům předal prezident komory Bc. František Kregl.

2014 1 2014 2

Jaké byly podmínky soutěže:

Vzhledem k objektivnosti a vytvoření podmínek pro hodnotitelnost jednotlivých přihlášek byly vyhlášeny dvě kategorie soutěže.

Obě kategorie jsou společné pro všechny sekce: hasicí přístroje a hydrantové systémy, požární bezpečnost staveb, speciální technologie a zařízení, projektování a vzdělávání. V rámci podaných přihlášek se nerozlišuje velikost soutěžícího, ale přihlášky by měly být podávány podle svého charakteru k příslušným kategoriím.

1. kategorie – Zlatý plamen v kategorii „Akce roku“

2. kategorie – Zlatý plamen v kategorii „Výrobek roku“

Podmínky zařazení do soutěže:

 • Do soutěže se může přihlásit pouze člen PKPO.
 • Soutěžící musí být v přímém vztahu k přihlášenému výrobku nebo službě (výrobce, dovozce, majitel know-how či jiného oprávnění, řešitel nové technologie, myšlenky nebo jiný přímý právní vztah).
 • Předmět soutěže nemůže být přihlášen do soutěže, pokud byl již v minulosti oceněn jako vítěz uvedené soutěže.
 • Soutěžící jsou povinni podat písemnou přihlášku (předepsaný formulář) nejpozději do 31. 3. 2015 na adresu kanceláře Profesní komory požární ochrany, Kolčavka 5, 190 00 Praha 9 - Libeň.
 • Součástí přihlášky musí být detailní popis přihlášeného předmětu soutěže a ujištění, že přihlašovatel je v přímém vztahu k přihlášenému výrobku nebo službě.

K přihlášce dále dle možností přiložte:

 • platné atesty,
 • certifikáty (pokud výrobek vykazuje požární odolnost také atesty o požární odolnosti),
 • ujištění o shodě,
 • odborné posudky,
 • další přílohy dle uvážení soutěžícího.

Hodnotící komise soutěže Zlatý plamen PKPO si vyhrazuje právo zařadit přihlášku do jiné kategorie, než je uvedeno v přihlášce, v rámci charakteru přihlášeného předmětu či služby.

Hodnocení a jejich kritéria:

Soutěžící jsou bodově hodnoceni pro každou kategorii zvlášť a hodnotí je 5 členná komise. Předsedou komise je člen prezidia PKPO a členové jsou tvořeni zástupci jednotlivých sekcí. Komise předá návrh na vítěze s nejvíce získanými body v jednotlivých kategoriích se svým odůvodněním prezidiu PKPO, které předložený návrh projedná a vyhlásí vítěze této soutěže.

Kritéria hodnocení:

 1. význam a prospěšnost v oblasti požární ochrany,
 2. výsledky atestů a certifikace, případně požární odolnost,
 3. technické parametry, údaje, popis předmětu,
 4. původní řešení, originálnost, konkurenceschopnost a ojedinělost na domácím, popř. mezinárodním trhu,
 5. ekonomická výhodnost a dostupnost,
 6. kritéria specifické pro danou kategorii.

Slavnostní vyhodnocení soutěže Zlatý plamen PKPO proběhne na valném shromáždění PKPO v průběhu roku 2015. Nejlepší výrobek nebo akce budou oceněny pamětní trofejí Zlatého plamenu a diplomem, které se stávají vlastnictvím vítěze a jsou nepřenosné na jiný subjekt. Zároveň vítěz soutěže obdrží zdarma základní členský příspěvek člena PKPO v hodnotě 3.000,- Kč, a to na následující kalendářní rok.

Všichni členové PKPO tak mají možnost touto formou získat ocenění a zvýšit svou prestiž.

ČLENOVÉ PKPO