+420 725 179 791

Zlatý plamen 2013

Vítězové Zlatého plamenu za rok 2013 byli vyhlášeni na valném shromáždění 26. května 2014 v Praze v hotelu Svornost.

Výsledky soutěže Zlatý plamen 2013

1. kategorie – Zlatý plamen v kategorii „Akce roku“

FK servis – František Kregl, Nepřímská 789, 273 06 Libušín

Louis Vuitton Fondation Paris

2. kategorie – Zlatý plamen v kategorii „Výrobek roku“

Promat s.r.o., Čkalova 22/784, Praha 6 – Dejvice

Celoskleněné dveře PROMAGLAS F1 jednokřídlové a dvoukřídlové

Vítězům gratulujeme.

Zlatý plamen 2013

Zlatý plamen 2013

Jaké byly podmínky soutěže:

Vzhledem k objektivnosti a vytvoření podmínek pro hodnotitelnost jednotlivých přihlášek byly vyhlášeny dvě kategorie soutěže.

Obě kategorie jsou společné pro všechny sekce: hasicí přístroje a hydrantové systémy, požární bezpečnost staveb, speciální technologie a zařízení, projektování a vzdělávání. V rámci podaných přihlášek se nerozlišuje velikost soutěžícího, ale přihlášky by měly být podávány podle svého charakteru k příslušným kategoriím.

1. kategorie – Zlatý plamen v kategorii „Akce roku

2. kategorie – Zlatý plamen v kategorii „Výrobek roku

Podmínky zařazení do soutěže:

 • Do soutěže se může přihlásit pouze člen PKPO.
 • Soutěžící musí být v přímém vztahu k přihlášenému výrobku nebo službě (výrobce, dovozce, majitel know-how či jiného oprávnění, řešitel nové technologie, myšlenky nebo jiný přímý právní vztah).
 • Předmět soutěže nemůže být přihlášen do soutěže, pokud byl již v minulosti oceněn jako vítěz uvedené soutěže.
 • Soutěžící jsou povinni podat písemnou přihlášku (předepsaný formulář) nejpozději do 31. 3. 2014 na adresu kanceláře Profesní komory požární ochrany, Kolčavka 5, 190 00 Praha 9 - Libeň.
 • Součástí přihlášky musí být detailní popis přihlášeného předmětu soutěže a ujištění, že přihlašovatel je v přímém vztahu k přihlášenému výrobku nebo službě.

K přihlášce dále dle možností přiložte:

 • platné atesty,
 • certifikáty (pokud výrobek vykazuje požární odolnost také atesty o požární odolnosti),
 • ujištění o shodě,
 • odborné posudky,
 • další přílohy dle uvážení soutěžícího.

Hodnotící komise soutěže Zlatý plamen PKPO si vyhrazuje právo zařadit přihlášku do jiné kategorie, než je uvedeno v přihlášce, v rámci charakteru přihlášeného předmětu či služby.

Hodnocení a jejich kritéria:

Soutěžící jsou bodově hodnoceni pro každou kategorii zvlášť a hodnotí je 5 členná komise. Předsedou komise je člen prezidia PKPO a členové jsou tvořeni zástupci jednotlivých sekcí. Komise předá návrh na vítěze s nejvíce získanými body v jednotlivých kategoriích se svým odůvodněním prezidiu PKPO, které předložený návrh projedná a vyhlásí vítěze této soutěže.

Kritéria hodnocení:

 1. význam a prospěšnost v oblasti požární ochrany,
 2. výsledky atestů a certifikace, případně požární odolnost,
 3. technické parametry, údaje, popis předmětu,
 4. původní řešení, originálnost, konkurenceschopnost a ojedinělost na domácím, popř. mezinárodním trhu,
 5. ekonomická výhodnost a dostupnost,
 6. kritéria specifické pro danou kategorii.

Oficiální slavnostní vyhodnocení soutěže Zlatý plamen PKPO proběhne na valném shromáždění PKPO v průběhu roku 2014. Nejlepší výrobek nebo akce budou oceněny pamětní trofejí Zlatého plamenu a diplomem, které se stávají vlastnictvím vítěze a jsou nepřenosné na jiný subjekt. Zároveň vítěz soutěže obdrží zdarma základní členský příspěvek člena PKPO v hodnotě 3.000,- Kč, a to na následující kalendářní rok.

Všichni členové PKPO tak mají možnost touto formou získat ocenění a zvýšit svou prestiž.

ČLENOVÉ PKPO