+420 725 179 791

Návody

Elektronická verze JDS

Jednotné doklady ke stavbě (JDS) se zabývají protipožárním zabezpečením a jsou určeny pro: dodavatele požárně bezpečnostních zařízen k zajištění souhlasu hasičů s užíváním stavby či ke kolaudaci zástupce Hasičského záchranné služby kraje, kteří potřebují jasné, podložené a transparentní podklady k ověření funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení podle aktuálně platných předpisů. Stavební úřady v rámci schvalování dokumentace ke stavbě Elektronická aplikace Nadále…

27. 10. 2016 ZOBRAZIT PŘÍSPĚVEK

ČLENOVÉ PKPO