+420 725 179 791

Druhy certifikátů

Certifikace TPZ a VTPZ vyžadují členství vysílající firmy v PKPO a jsou určeny pro jednu z těchto specializací:

  • Požární bezpečnost staveb (prevence).
  • Hasicí přístroje a hydrantové systémy.
  • Speciální technologie (EPS, sprinklery, odvody tepla a kouře).

Certifikace KTPZ je náročnější, zahrnuje problematiku všech tří specializací a pro její obdržení není vyžadováno členství v PKPO.

ČLENOVÉ PKPO